Wats Geirnaert, een lieve knappe jongen, grote broer en goedlachse vriend is op 19 juli 2020 van ons heen gegaan, maar zal voor eeuwig in ons hart blijven bestaan.

Wats werd op 12 april 2009 geboren als oudste zoon van Baud en Veerle. Op tweejarige leeftijd werd er diabetes type 1 bij hem vastgesteld. Hier ging hij heel moedig mee om.

Mijn vriendje… Jij bent er niet meer… Ik kan het maar moeilijk geloven. Telkens opnieuw denk ik aan jou zoals je was, een pientere jongen. Als Kleuter kon jij de klok lezen, mijn mond viel toen open van verbazing. Jij was mijn adviseur voor het speelgoed dat ik kocht voor de Sint voor mijn kleinkinderen. Je gaf me leuke tips voor de aankoop van het mooie boek over voertuigen. Deze halen wij nog boven als er één of meerdere kleinkinderen hier zijn. Telkens ik dit boek nu zie, duikt jouw lachend guitig snoetje weer voor mijn ogen op.

Ik weet niet of er één van onze patiëntjes zo bedreven was in de kennis over diabetes dan jij? We gaan nog veel over jou vertellen. Ik verwacht uw snoet weer om de hoek van de wachtzaal met je brede glimlach. We missen jou, veel liefs daar waar jij nu bent zonder zorgen om je hoge of lage suikerwaarden.

— Getuigenis diabeteseducator

Hij werd grote broer van Matte, Bloes, Lolo en Jeppe.

Wats, je bent een grote broer. Bij ons thuis ben je het oudste kind, en in beide grote families ben je de oudste kleinzoon. Er is geen moment geweest dat je die verantwoordelijkheid aan de kant schoof. Je voelde je niet de baas of leider over de jongere kinderen, dat lag niet in je aard, maar je was wel de behoeder van de warme rust in de familie. Op je gezicht konden we de bezorgdheid aflezen, als er zich aan ons huis bouwproblemen voordeden. Je verantwoordelijkheidsbesef ging soms zelf zo ver, dat je vroeg: “Mama, moet gij niet een keer de ramen gaan kuisen?”. Je wilde je steeds nuttig maken voor je eigen kleine gemeenschap, en goed doen voor de mensen rondom je. Hoewel je soms misschien teveel verwachtte van Matte, kon je wel altijd hartelijk lachen met zijn dolle fratsen. Bloesje was je trouwe co-piloot wanneer je hem in de go-kart door de tuin vooruitduwde of wanneer jullie samen op de fiets van de berg afgeracet kwamen. Het duo Lolo & Jeppe had in jou de perfecte babysit gevonden: steeds beschikbaar en zonder kosten, bij jou hadden ze letterlijk een levenslang abonnement lopen. Lieve Wats, je was dus niet alleen een grote broer, je was ook onze kleine held. Maar waarom kunnen helden niet voor eeuwig leven?

— Getuigenis ouders

Wats verliet ons plots en onverwacht op 11 jarige leeftijd.

we laten je stevig los
maar houden je altijd vast

in ons hoofd
in ons hart
in honderd herinneringen
dichtbij
blijf jij

we laten je stevig los
maar houden je altijd vast

iemand als jij
kan niet gaan
zo iemand blijft
je altijd bij

Stuur hem nog een briefje:

Wats Geirnaert
Natteweg 3
1761 Roosdaal